Bahasa Melayu Bahasa Jawa
waja wojo
wajah rai'e
wajik wajik
wakaf wakap
waktu wetu
wali wali
wang duit
wangi wangi
waris waris
wanita / perempuan wedok
wayang wayang
warung warong
wisel sempritan
wayar wayar