Bahasa Melayu Bahasa Jawa
dacing timbang
dada dodo
dahaga ngelak
dahulu (masa cth zaman dahulu) mbien
dahulu (cth saya pergi dahulu) disek
damai anteng
dahi ba'thok
dakap rangkul
dalam njero / jeru
darah getih
datang teko
datuk nya'ie
daun godong
dapat entok / oleh
dari seko
datang teko
diam meneng
dia dé'éa
dawai dawé
dekat cepak
demam meriang
dengan karo
dengar kerungu
dengkur ngorok
dewan hol
dinding dendeng
dingin adem
dodol jenang
dosa thuso
dua loro
duda dudo
duduk njagong
dukun pawang
dukung gendong
dulang talam
duri ri
durian dhuren
dusta ngapus