Bahasa Melayu Bahasa Jawa
faedah paedah
faham ngerti
fabrik kain
fail pail
feri peri
fikir mikir
filem pilem
foto gambar