Bahasa Melayu Bahasa Jawa
padang padang
pahat tatah
pagi isuk
pahit pait
pakai enggo
pakcik wak / siwo / paman
paksa peso
paku paku
panas panas
panau pano
panjat penek
pantang pantang
pantas laju
patuk thothol
patut patut
payah angil
payung payung
pecah pecah
pedas pedes
pedih perih
pegang cekel
pekak budek
pelihara inggu
pelita thamar
peluh keringet
peluk rangkul
penat kesel
pengantin ngantin
penuh kebek
perah peres
percaya percoyo
perempuan wedhok
pergi lungo
perigi kolam
perkakas bekakas
pernah pernah
perut weteng
petir let
pindah boyong
pinjam nyilih
pijat tinggi
pintu lawang
pipi pipi
pisang pisang
pisau pèso
puasa poso
punggung bokong
putus pedot / cedot