Pengerusi : Tuan Haji Kasran bin Isnin

Naib Pengerusi : Encik Zainal bin Hj Rakon

Setiausaha : Encik Fauzi bin Hj Ahmad Ghazali

Penolong Setiausaha : Encik Abd. Wahid bin Hj Rakon

Penolong Setiausaha II : Encik Ahmad Bakhtiar bin Hj Taplil

Bendahari : Tuan Haji Mohd. Said bin Senin

Ahli Jawankuasa :

  1. Tuan Haji Taplil bin Ithnain
  2. Encik Abdul Latif bin Taplil
  3. Encik Moharis bin Mohd Dali